University Press Italiane per un’editoria accademica di qualità

De beelden van de Lage Landen in Italiaanse vertaling (2000-2020). Selectie, receptie en beeldvorming

GENTILE PAOLA

Editore: EUT Edizioni Università di Trieste Collana: Fuori collana
pp. 229 ISBN: 978-88-5511-246-8
ed. 2021 eISBN: 978-88-5511-247-5
Formati: Stampa, eBook
Prezzo: € 18.00
Vai al sito dell'editore

Hoe verloopt de literaire transfer tussen Italië en de Lage Landen? Welke selectiecriteria en trajecten worden gehanteerd bij het uitkiezen van te vertalen boeken? Welke passages van Nederlandstalige romans vertaald in het Italiaans kunnen een beeld van de Lage Landen weergeven? Hoe worden Nederlandstalige auteurs en literaire werken in Italië gepresenteerd? Dit zijn slechts enkele van de vragen die in deze studie aan de orde komen. Aan de hand van een methodologie die vertaalwetenschap, receptiestudies en imagologie combineert, biedt dit boek een uitgebreide analyse van alles wat zich achter de schermen afspeelt bij de vertaling en productie van Nederlandstalige romans in het Italiaans tussen 2000 en 2020. Ook toont dit boek de invloed die vertalingen kunnen hebben op de perceptie van een literatuur alsook van de bevolking die deze literatuur voortgebracht heeft.
How does the literary transfer between Italy and the Low Countries take place? Which selection criteria are used to choose the books to translate? Which passages of Dutch-language novels translated into Italian can convey an image of the Low Countries? How are Dutch-language authors and literary works represented in Italy? These are just some of the questions addressed in this study. By combining translation studies, reception studies and imagology, this book offers a comprehensive analysis of the processes unfolding “behind the scenes” of the translation and production of Dutch-language novels in Italian between 2000 and 2020. In addition, this book shows the influence translations can have on the perception of a literature and of the people that created it.