University Press Italiane per un’editoria accademica di qualità

Smernice in indikatorji spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.2.1 in DS 3.2.2

A cura di: Ricci, Giuseppe; Scrimin, Federica

Editore: EUT Edizioni Università di Trieste Collana: Fuori collana
pp. 70 ISBN: 978-88-5511-057-0
ed. 2019 eISBN: 978-88-5511-058-7
Formati: Stampa, eBook
Prezzo: € 0.00
Vai al sito dell'editore

S smernicami se želi zagotoviti jasen in lahko dostopen povzetek priporocil in dobrih praks v zvezi s potrebami reproduktivnega zdravja pacientk migrantk na podlagi podatkov znanstvene literature in glavnih mednarodnih organizacij.Cilj tega dokumenta je: opredeliti poglavitne težave na podrocju reproduktivnega zdravja pri zdravljenju pacientk z razlicnimi zdravstvenimi in kulturnimi izkušnjami, ki so se nedavno priselile v naše države; zagotoviti orodje, ki bo spodbujalo sprejem ucinkovitih ukrepov glede na specificne težave, ki jih lahko povzrocajo migracije, in glede na maticne države.